Rabu, 28 Juli 2010

HUKUM TENTANG BERSIARAH ATAU MENGUNJUNGI MAKAM ATAU KUBURAN MENURUT ISLAM

Di halaman ini saya tuliskan apa kata Nabi Muhammad tentang berziarah ke kuburan. Bagaimana kata hukum Islam tentang masalah mengunjungi makam atau kuburan saudara kita. Tentunya sudah pasti, apa kata Nabi Muhammad maka itulah hukum yang berlaku dalam agama Islam.
1. Mari Buraidah ra., ia berkata: Rosulullah saw. Bersabda: 'Semula aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tetapi sekarang bersiarahlah kalian!'
Dalam riwayat lain di katakan: Maka siapa saja yang menginginkan ziarah kubur, maka berziarahlah. Sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat
(Hr. Muslim)

2. Dari aisyah ra
Ia berkata:
Setiap giliran rasulullah saw. Bermalam di tempat Aisyah, pada akhir malam Rasulullah saw. Keluar menuju ke makam Baqi, kemudian mengucapkan
ASSALAMU ALAIKUM DAARA QAUMIN MUKMIOINA WA ATAAKUM MAA TUU'ADUNA GHADAN MU-AJJALUUNA WA INNA INSYAA ALLAAHU BIKUM LAAHIQUN, ALLAAHUMMAGHFIR LI-AHLIL BAQII'IL GHARQAD. (Salam sejahtera semoga terlimpahkan atas kalian wahai penghuni perkampungan kaum mukminin, dan akan diberikan kepada kalian apa yang dijanjikan-Nya, pada masa yang telah ditentukan. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah dosa penghuni baqi'al-gharqad).'
(Hr. Muslim)
3. Buraidah ra., ia berkata: 'Nabi Saw sering mengajarkan kepada para sahabat apabila mereka bersiarah kubur, hendaklah mengucapkan: 'ASSALAMU ALAIKUM AHLAD DIYAARI MINAL MUKMINIINA WAL MUSLIMIINA WA INNAA INSYAA ALLAHU BIKUM LAAHIQUUN. AS ALULLAHA LANAA WALAKUMUL AAFIYAH' (Salam sejahtera semoga terlimpahkan atar kalian wahai penghuni perkampungan (yang terdiri dari) orang orang mukmin dan muslim, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kami dan kepada kalian.'
(Hr. Muslim)

4. Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata : ''Rasulullah saw, melewati sebuah kuburan di Madinah, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepekuburan dan mengucapkan: ''ASSALAMU ALAIKUM YAA AHLAL QUBUURI YAGHFIRULLAAHA LANAA WALAKUM. ANTUM SALAFUNAA WANAHNU BILATSAR.' (Salam sejahtera semoga terlimpahkan atas kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah memberi ampunan kepada kami dan kepada kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian.'
(Hr. Tirmidzi)

Terima kasih atas kunjungan anda di halaman ini. Halaman ini saya buat kebetulan karena bulan Ramadhan sudah dekat. Mari kita berziarah ke makam familiy kita sebelum bulan puasa.

Tidak ada komentar: